Servei Comunitari

Aquí sota podeu trobar la plantilla del vostre projecte de Servei Comunitari. Aquest document només pretén ser un guió, ja que podeu presentar el projecte en el format que vosaltres preferiu (treball escrit, blog, power point…). Malgrat que els projectes es porten a terme en grups, el treball s’ha de lliurar de manera individual, com a molt tard, el dia 24 de maig, durant la sessió de tutoria.

La finalitat d’aquest treball no és tan donar-vos feina extra, com que tot el que feu us serveixi per reflexionar sobre les necessitats que tenim en el nostre entorn i com reaccionem nosaltres davant d’aquestes necessitats. A més, portar a terme una tasca de voluntariat ens pot ajudar a conèixer millor cap on volem anar, com reaccionem davant de certes situacions…i ens pot obrir els ulls a aspectes de la realitat que potser abans desconeixíem.

És per aquesta raó que tot el claustre de l’ESO s’ha volgut implicar en els vostres projectes i tots ens n’hem fet corresponsables, a més de mestres que ja fa anys vàreu deixar enrere. I vosaltres, com encareu aquest repte?

 

dossier-daprenentatge-per-servei-plantilla

PROJECTES Servei Comunitari 17-18

  • PROJECTE RIUS: per a aquest projecte es necessitaran entre 4 i 8 persones que es formaran amb personal especialitzat per poder fer inspecció d’un tram del riu Anoia. A més, seran monitors en les sortides que els alumnes més petits del nostre centre facin al tram.

9cda7473-da8e-439a-be69-464995674bad

 

  • HORTS: les persones que optin per aquest servei, hauran de fer-se càrrec de mantenir les taules de cultiu en bones condicions i adequar-les a l’època de l’any. A més, hauran de construir o reparar alguna altra taula i acompanyar l’alumnat més petit a experimentar amb aquests horts. Per a aquest servei, es necessitaran 4 persones.
  • TEI (tutoria entre iguals): aquest projecte està coordinat pels equips d’orientació i mediació. Els voluntaris que formin part de l’equip TEI esdevindran tutors i guies de tots els alumnes de 1r curs, fent un acompanyament tant a nivell acadèmic com emocional. Per participar en servei cal pensar-s’ho molt bé, ja que es tracta de guiar persones, la qual cosa requereix un alt grau de maduresa. Es necessitaran 20 persones que acompanyaran 3 alumnes de 1r d’ESO cadascuna.
  • RECOLLIDA D’ALIMENTS: aquest servei està coordinat per l’equip de pastoral. Les persones que hi prenguin part s’encarregaran de fer difusió i dinamització de la recollida d’aliments que es fa abans de Nadal, a més de la recollida aula a aula pròpiament dita. Per a la recollida d’aliments es necessitaran 8 persones.

 

  • CONTES DE VALORS I EMOCIONS: aquesta APS busca oferir als alumnes més menuts dels centre la possibilitat de reflexionar sobre els valors i les emocions que poden entendre. Es tracta de representar contes que parlin d’aquests aspectes, de manera que ells en puguin fer una bona reflexió. Es necessitaran 12 persones voluntàries.

 

  • LECTURA A INFANTIL I CICLE INICIAL: es tracta de donar un cop de mà a les mestres d’aquests cicles per dedicar estones a llegir amb els nens i nenes més joves de l’escola. Es necessiten uns 8 alumnes que s’hauran de coordinar amb les mestres d’aquests cursos.

 

  • VIGILÀNCIA BIBLIOTECA GABRIEL CASTELLÀ: aquest projecte donarà servei a la biblioteca de l’escola pública Gabriel Castellà, col·laborant en la vigilància de la biblioteca d’aquest centre, en coordinació amb el seu equip directiu. Es necessiten 2 alumnes.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s